ژانویه 2020

وال پست (Wall Post)

  • از

وال پست (Wall Post) وال پست (wall post) یا نگهدارنده دیوار عضوی است غیر سازه ­ای که به با مهار دیوارها به اسکلت از یکسو باعث همبستگی دیوار و از سوی دیگر باعث مهار دیوار در برابر بارهای جانبی ناشی از وزن خود خواهد شد. عدم نبشی کشی (اجرای وال پست) در دیوارهای نمادار و دیوارهای بدون نما از اشکالات اجرایی رایج ساختمان‌ها است. انواع وال پست(wall post) و ضوابط اجرایی آن : وال پست از نظر مصالح به به… ادامه »وال پست (Wall Post)